Seite drucken    Druckansicht schließen

아침 식사

아침 식사 - 뷔페

·         여러 종류의 빵

·         버터

·         커피, 차, 코코아, 우유

·         Cornflakes

·         쨈, 꿀

·         쏘세지, 신선한 치즈, 신선한 과일과 야채

·         요쿠르트

·         과일 쥬스